Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji

Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji

Tokom 2015, u periodu od juna do septembar, Centar za kvir studije je sproveo istraživanje „Homofobija i internalizovana homofobija“, ispitajući stavove heteroseksualnih i homoseksualnih osoba o LGBT populaciji. Prikupljanje podataka je vršeno metodom polustrukturisanih dubinskih intervjua. Ukupno 44 intervjua je obavljeno u pet gradova: Beograd (16 intervjua), Novi Sad (8),...
Misterija gej gena razrešena!?

Misterija gej gena razrešena!?

Gej parovi ne mogu da imaju zajedničke biološke potomke. Ako je homoseksualnost genetski determinisana, a tvrdi se da jeste, kako se onda prenosi u novu generaciju? Drugim rečima, zašto nije nestala iz genetskog fonda? Troje istraživača – biolog sa Univerziteta Kalifornije u Santa Barbari Vilijam Rajs (William Rice), njegov kolega sa Univerziteta...
Planina Broukbek  – samo će gej kauboji pobediti (2006)

Planina Broukbek – samo će gej kauboji pobediti (2006)

Moglo se unapred predvideti: činjenica da Brokeback Mountain 5. marta 2006. nije osvojio Oskara u kategoriji najboljeg filma, u pojedinim krugovima je odmah žigosano kao izraz holivudske homofobije. A nadmoćna pobeda L.A. Crash-a, glasi dalje ta lepa teorija, ima da zahvali griži savesti Filmske akademije koja se odlučila, umesto za...
Homoseksualnost: argument o neprirodnosti

Homoseksualnost: argument o neprirodnosti

Barton Lejser ( Burton Leiser, Liberty, Justice and Morals: Contemporary Value Conflicts, 1979. ) „Neprirodnost“, koja se pripisuje homoseksualnosti, navodi nas da se zapitamo o značenju pojmova kao što su priroda, prirodno itd. Teolozi i ostali moralisti smatraju da homoseksualni čin narušava prirodne zakone, što ga čini nemoralnim, te stoga...
O gej vezama

O gej vezama

Majkl i ja bili smo u vezi preko 7 godina kada sam odlučio da se iselim krajem 2006.godine. Upoznali smo se u baru oko Božića 1998. godine; gledao sam „Zaljubljeni Šekspir“ sa nekolicinom prijatelja. Osećao sam se opijen ljubavlju i odlučio sam da to veče pronađem svog Džozefa Fajnsa. John...
Latest entries
Odnos građana Srbije prema diskriminaciji – ohrabrujuće i stagnirajuće

Odnos građana Srbije prema diskriminaciji – ohrabrujuće i stagnirajuće

Broj građana i građanki koji bi se obratili institucijama države Srbije u slučaju da dožive neki oblik diskriminacije povećan je, smanjen je broj onih koji smatraju da diskriminacija u Srbiji raste, nepoverenje u institucije opada, ali je nepromenjen broj onih koji misle da je diskriminacija prihvatljiva. Takođe, isti procenat građana misli da je diskriminacija jednako...
Od Gejtena ka Getenu - Gayten LGBT: Povodom 15 godina rada organizacije Gayten-LGBT

Od Gejtena ka Getenu – Gayten LGBT: Povodom 15 godina rada organizacije Gayten-LGBT

Teško je napisati tekst o osnivanju i radu organizacije čija ste jedna od osnivačica, na neki način “mama”… Putovati kroz proteklo vreme, pomenuti značajne osobe i momente za razvoj i rad Gejtena, predstaviti kontekst(e), izbegavati uobičajenu retoriku “Daj bre ljudskih prava” (naziv jedne od prvih tribina na kojima se govorilo i o LGBT pravima, održanoj...
Publikacija: "Preko duge u Evropu"

Publikacija: “Preko duge u Evropu”

Preko duge u Evropu ispituje mnoštvo političkih, društvenih i kulturnih implikacija sve relevantnije simboličke povezanosti evropeizacije, LGBT aktivizma, prava LGBT osoba i neheteronormativnosti. Nakon agresivnog etnonacionalizma, ta pojmovna mešavina stvara višestruku diferencijaciju između zemalja bivše Jugoslavije i EU, ali i unutar postjugoslovenskog prostora i regionalnih aktivističkih „scena”. Sprega evropeizacije i pratećih, ideologijom zadojenih pojmova evropske...
Homoseksualac kao devijant

Homoseksualac kao devijant

Naredni redovi ne govore o homoseksualnosti kao devijaciji, već o dominantnom društvenom konstruktu koji homoseksualnost označuje kao takvu. Taj konstrukt služi kao objašnjenje homoseksualnosti, a počiva na premisi da je ona nešto neprirodno i loše. Potom traži odgovore na uzrok nastanka homoseksualnosti (kroz biološke i psihološke narative). Budući da se homoseksualnost doživljava kao devijacija, a...
Žižek: The Sexual Is Political

Žižek: The Sexual Is Political

Segregated toilet doors are today at the center of a big legal and ideological struggle. On March 29, 2016, a group of 80 predominantly Silicon Valley-based business executives, headlined by Facebook CEO Mark Zuckerberg and Apple CEO Tim Cook, signed a letter to North Carolina Governor Pat McCrory denouncing a law that prohibits transgender people...
Konstrukcija homoseksualnosti i (ne)mogućnost individualne i društvene emancipacije

Konstrukcija homoseksualnosti i (ne)mogućnost individualne i društvene emancipacije

Seksualni identiteti predstavljaju jedinstveno polje za analizu budući da je njihovo konstituisanje posredovano brojnim diskursima karakterističnim za određenu kulturnu sredinu, ali i velikim brojem individualnih i drugih sredinskih činilaca poput društvene mikroklime, porodičnih odnosa, političkih agendi i sl.[1] Način na koji su seksualni identiteti strukturisani kasnije određuje posledice koje imaju na ličnom i društvenom planu,...
Uvod u istraživanje samoga sebe (osvrt na istraživanje)

Uvod u istraživanje samoga sebe (osvrt na istraživanje)

0. „Pošto se stavovi društva internalizuju, homoseksualci razvijaju visok stepen osećaja krivice prema sebi; kada sam ja u pitanju, sumnjam da ću se ikada osloboditi osećaja krivice, koliko god se trudio. Krivica pak dovodi do mržnje prema sebi, a oni koji mrze sebe teško da neće prezirati druge koji dele njihovu krivicu.“[1] Denis Altman (1971)...
Uvod u kvir teoriju

Uvod u kvir teoriju

Na šta pomislite kada čujete reč „QUEER“? Reč „queer (kvir)“ u Queer teoriji ima nešto od ovih značenja (koja vam mogu pasti na pamet), posebno zbog povezanosti sa temama o homoseksualnosti. Queer teorija je prilično nova oblast proučavanja ili teorijske spekulacije, pa čak i samo njeno ime postoji tek od, recimo, 1990. godine. Kao oblast,...
Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji, kvalitativno istraživanje

Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji, kvalitativno istraživanje

Centar za kvir studije sproveo je tokom 2015. godine kvalitativno istraživanje Homofobija i internalizovana homofobija, metodom polustrukturisanih dubinskih intervjua ispitujući stavove heteroseksualnih i homoseksualnih ispitanika o homoseksualnosti. Ukupno 44 intervjua je obavljeno u pet gradova: Beograd (16 intervjua), Novi Sad (8), Niš (8), Subotica (6) i Kragujevac (6) i pritom prikupljeno preko 73 sati audio...
Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji

Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji

Tokom 2015, u periodu od juna do septembar, Centar za kvir studije je sproveo istraživanje „Homofobija i internalizovana homofobija“, ispitajući stavove heteroseksualnih i homoseksualnih osoba o LGBT populaciji. Prikupljanje podataka je vršeno metodom polustrukturisanih dubinskih intervjua. Ukupno 44 intervjua je obavljeno u pet gradova: Beograd (16 intervjua), Novi Sad (8), Niš (8), Subotica (6) i...