QT Magazin:

Glavni i odgovorni urednik: Dušan Maljković

Zamenik urednika: Dejan U. Aničić

Redakcija: Ivana Pražić, Olga Dimitrijević, Tanja Marković, Aleksandar Stojaković

 

Kvir studije:

Koordinator: Dušan Maljković

Predavači/ce: mr Adriana Zaharijević, dr Jelisaveta Blagojević, dr Ivana Spasić, dr Irina Deretić, dr Vida Rakić, Ivan Milenković, dr Sanja M. Bojanić, mr Dejan Aničić, Miloš Jovanović, mr Nađa Bobičić, Kristijan Ranđelović, Predrag Šarčević, Lepa Mlađenović, dr Zorica Mršević, mr Jelena Zulević, dr Slobodan Antonić, dr Rastislav Dinić, Predrag Mirčetić, dr Ivana Kronja, mr Olga Dimitrijević, dr Ana Vilenica, Zvonimir Dobrović, mr Ksenija Stevanović, dr Dušan Mišević, Slobodan Bubnjević.

CKS veb-portal:

Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Stojaković

Lektura: Aleksandar Nikolić