Vesti
Razgovor o P. P. Pazoliniju, reditelju i piscu

Razgovor o P. P. Pazoliniju, reditelju i piscu

U subotu, 18. februara održaće se predavanje o Jer Paolu Pazoliniju, reditelju i psicu. Predavanje će se održati u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, sala na prvom spratu, u subotu, 18. febraura, od 14 sati.  Čućemo sledeća izlaganja: 1. Veliki italijanski književnik, novinar, politički mislilac i filmski umetnik, Pjer Paolo Pazolini (1922-1975)...
Predavanje o P. I. Čajkovskom, kompozitoru

Predavanje o P. I. Čajkovskom, kompozitoru

U subotu, 11. februara održaće se predavanje o Petru Iljiču Čajkovskom, kompozitoru. Predavanje će se održati u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, sala na prvom spratu, u subotu, 11. febraura, od 14 sati. ČAJKOVSKI: Dečko od stakla i njegova “patetična” muzika Američki muzikolog i stručnjak za rusku muziku Ričard Taruskin u svom...
Razgovor o Endiju Vorholu

Razgovor o Endiju Vorholu

U subotu, 4. februara održaće se razgovor o Endiju Vorholu, slikaru, režiseru, publicisti, glumcu. Tribina se održava u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, sala na prvom spratu, u subotu, 4. febraura, od 14 sati. O njegovom životu i radu i seksualnosti govoriće Goran Gocić, pisac i Danilo Prnjat, postkonceptualni umetnik Goran Gocić nije...
Podrška Centra za promociju nauke projektu "Velikani umetnosti i nauke i njihova zanemarena (homo)seksualnost"

Podrška Centra za promociju nauke projektu “Velikani umetnosti i nauke i njihova zanemarena (homo)seksualnost”

Predavanje o Žanu Koktou, piscu i reditelju

Predavanje o Žanu Koktou, piscu i reditelju

U subotu, 28. januara održaće se predavanje o Žanu Koktou, pesniku, romanopiscu, slikaru, režiseru i bokserskom treneru. Tribina se održava u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, sala na prvom spratu, u subotu, 28. januara, od 14 sati. „Kada pišem ja provociram. Kada pravim film provociram. Kada slikam provociram. Kada izlažem svoje slike...
Mišel Fuko: život kao paradoks (i paradoks kao život)

Mišel Fuko: život kao paradoks (i paradoks kao život)

U subotu, 21. januara održaće se predavanje o Mišelu Fukou, filozofu. Tribina se održava u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, sala na prvom spratu, u subotu, 21. januara, od 14 sati. Paradoks označava situaciju u kojoj dva suprotstavljena (protivrečna) pojma, ili dva fenomena koja se uzajamno potiru, postoje i deluju u...
Tribinski razgovor o Alanu Tjuring, matematičaru

Tribinski razgovor o Alanu Tjuring, matematičaru

U subotu, 14. januara održaće se predavanje o Žanu Koktou, pesniku, romanopiscu, slikaru, režiseru i bokserskom treneru. Tribina se održava u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, sala na prvom spratu, u subotu, 14. januara, od 14 sati. Alan Matison Tjuring (1912—1954) bio je engleski matematičar, logičar i kriptograf. Poznat je po tome...
Odnos građana Srbije prema diskriminaciji – ohrabrujuće i stagnirajuće

Odnos građana Srbije prema diskriminaciji – ohrabrujuće i stagnirajuće

Broj građana i građanki koji bi se obratili institucijama države Srbije u slučaju da dožive neki oblik diskriminacije povećan je, smanjen je broj onih koji smatraju da diskriminacija u Srbiji raste, nepoverenje u institucije opada, ali je nepromenjen broj onih koji misle da je diskriminacija prihvatljiva. Takođe, isti procenat građana misli da je diskriminacija jednako...
Publikacija: "Preko duge u Evropu"

Publikacija: “Preko duge u Evropu”

Preko duge u Evropu ispituje mnoštvo političkih, društvenih i kulturnih implikacija sve relevantnije simboličke povezanosti evropeizacije, LGBT aktivizma, prava LGBT osoba i neheteronormativnosti. Nakon agresivnog etnonacionalizma, ta pojmovna mešavina stvara višestruku diferencijaciju između zemalja bivše Jugoslavije i EU, ali i unutar postjugoslovenskog prostora i regionalnih aktivističkih „scena”. Sprega evropeizacije i pratećih, ideologijom zadojenih pojmova evropske...
Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji, kvalitativno istraživanje

Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji, kvalitativno istraživanje

Centar za kvir studije sproveo je tokom 2015. godine kvalitativno istraživanje Homofobija i internalizovana homofobija, metodom polustrukturisanih dubinskih intervjua ispitujući stavove heteroseksualnih i homoseksualnih ispitanika o homoseksualnosti. Ukupno 44 intervjua je obavljeno u pet gradova: Beograd (16 intervjua), Novi Sad (8), Niš (8), Subotica (6) i Kragujevac (6) i pritom prikupljeno preko 73 sati audio...