Teorija
Trans osobe i dijagnoza mentalnog poremećaja

Trans osobe i dijagnoza mentalnog poremećaja

„Da li je dečak ili devojčica?”, obično je prvo pitanje koje čuju budući roditelji kad objave vest o dolasku novog člana porodice. „Ja sam devojčica“ i „Ja sam dečak“ jedna je od prvih stvari koje naučimo o sebi tokom odrastanja. Međutim, šta se dešava sa onom decom za koju mislimo da su određenog pola, a...
Slavoj Žižek: Why Tolerance Is Patronizing

Slavoj Žižek: Why Tolerance Is Patronizing

Big Think video TRANSCRIPT: Slavoj Žižek: I know that there is a lot of sexual harassment, racism and so on in our lives and I don’t doubt that the majority of people who promote political correctness mean it sincerely. I’m not saying that. I’m not saying in the way of right wing paranoia that they...
Homoseksualac kao devijant

Homoseksualac kao devijant

Naredni redovi ne govore o homoseksualnosti kao devijaciji, već o dominantnom društvenom konstruktu koji homoseksualnost označuje kao takvu. Taj konstrukt služi kao objašnjenje homoseksualnosti, a počiva na premisi da je ona nešto neprirodno i loše. Potom traži odgovore na uzrok nastanka homoseksualnosti (kroz biološke i psihološke narative). Budući da se homoseksualnost doživljava kao devijacija, a...
Žižek: The Sexual Is Political

Žižek: The Sexual Is Political

Segregated toilet doors are today at the center of a big legal and ideological struggle. On March 29, 2016, a group of 80 predominantly Silicon Valley-based business executives, headlined by Facebook CEO Mark Zuckerberg and Apple CEO Tim Cook, signed a letter to North Carolina Governor Pat McCrory denouncing a law that prohibits transgender people...
Konstrukcija homoseksualnosti i (ne)mogućnost individualne i društvene emancipacije

Konstrukcija homoseksualnosti i (ne)mogućnost individualne i društvene emancipacije

Seksualni identiteti predstavljaju jedinstveno polje za analizu budući da je njihovo konstituisanje posredovano brojnim diskursima karakterističnim za određenu kulturnu sredinu, ali i velikim brojem individualnih i drugih sredinskih činilaca poput društvene mikroklime, porodičnih odnosa, političkih agendi i sl.[1] Način na koji su seksualni identiteti strukturisani kasnije određuje posledice koje imaju na ličnom i društvenom planu,...
Uvod u istraživanje samoga sebe (osvrt na istraživanje)

Uvod u istraživanje samoga sebe (osvrt na istraživanje)

0. „Pošto se stavovi društva internalizuju, homoseksualci razvijaju visok stepen osećaja krivice prema sebi; kada sam ja u pitanju, sumnjam da ću se ikada osloboditi osećaja krivice, koliko god se trudio. Krivica pak dovodi do mržnje prema sebi, a oni koji mrze sebe teško da neće prezirati druge koji dele njihovu krivicu.“[1] Denis Altman (1971)...
Uvod u kvir teoriju

Uvod u kvir teoriju

Na šta pomislite kada čujete reč „QUEER“? Reč „queer (kvir)“ u Queer teoriji ima nešto od ovih značenja (koja vam mogu pasti na pamet), posebno zbog povezanosti sa temama o homoseksualnosti. Queer teorija je prilično nova oblast proučavanja ili teorijske spekulacije, pa čak i samo njeno ime postoji tek od, recimo, 1990. godine. Kao oblast,...
Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji

Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji

Tokom 2015, u periodu od juna do septembar, Centar za kvir studije je sproveo istraživanje „Homofobija i internalizovana homofobija“, ispitajući stavove heteroseksualnih i homoseksualnih osoba o LGBT populaciji. Prikupljanje podataka je vršeno metodom polustrukturisanih dubinskih intervjua. Ukupno 44 intervjua je obavljeno u pet gradova: Beograd (16 intervjua), Novi Sad (8), Niš (8), Subotica (6) i...
Uvodna razmatranja o homofobiji: moć kao definišući faktor

Uvodna razmatranja o homofobiji: moć kao definišući faktor

Polazim od toga da postoje vidljive i nevidiljive nedoumice šta je zapravo homofobija koju treba definisati, ili bar opisati, neke ponuđene odgovore dekonstruisati i možda osporiti i opovrgnuti, ali je svakako glavni problem njeno permanentno postojanje, iz kojeg možemo izvući (za izučavanje važno) pitanje, pokriveno debelim velom skepse: da li je homofobija permanentna? Važno je,...
Status transrodnih lica na izdržavanju zatvorske kazne

Status transrodnih lica na izdržavanju zatvorske kazne

Studija dr Zorice Mršević naslovljena Status transrodnih lica na izdržavanju zatvorske kazne bavi se položajem trans osoba na izdržavanju zatvorske kazne i razmatranjem različitih aspekata ove problematike u svetu i kod nas, idući od opštih karakteristika društvenog položaja trans osoba, uporednopravne analize propisa i javnih politika koji regulišu status transrodnih lica na izdržavanju zatvorske kazne, medijskih izveštaja o...