Istraživanja

Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji, kvalitativno istraživanje
Autorke: Stojčić, M. i Petrović, D.
Izdavač: Centar za kvir studije
Godina izdanja: 2016

Parada ponosa i LGBT populacija
Autokre: Stojčić, M., Petrović, D. i Radoman, M.
Izdavač: Centar za kvir studije
Godina izdanja: 2014.

 

Publikacije

Velikani nauke i umetnosti i njihova zanemarena (homo)seksualnost
Urednik: Dušan Maljković
Autori/ke: Goran Gocić, Ksenija Stevanović, Ana Ješić, Nađa Bobičić, Aleksandar Stojaković, Dušan Maljković
Izdavač: Centar za kvir studije
Godina izdanja: 2017.

Preko duge u Evropu
Urednik: Bilić, B.

Izdavač: Centar za kvir studije
Godina izdanja: 2016

 

Priručnici

Priručnik za LGBT psihoterpaiju
Urednici: Miletić, V. i Milenković, A.

Izdavač: Udruženje za unapređenje mentalnog zdravlja
Godina izdanja: 2015

Standardi nege zdravlja transpolnih, transrodnih i osoba koje se ne konformiraju
Izdavač: Gayten-LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava
Godina izdanja: 2015

Prekinimo ćutanje! Izveštaj monitoringa diskriminacije i zločina iz mržnje nad trans osobama
Autorka: Jelena Vidić

Izdavač: Gayten-LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava
Godina izdanja: 2015

Trans osobe u Srbiji – analiza položaja i predlog pravnog rešenja. Model zakona o rodnom identitetu
Izdavač: Gayten-LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava

Godina izdanja: 2015

 

Tekstovi

Status transrodnih lica na izdržavanju zatvorske kazne
Autorka: Mršević, Z. (2016)