Author Archive
Mišel Fuko: život kao paradoks (i paradoks kao život)

Mišel Fuko: život kao paradoks (i paradoks kao život)

Paradoks označava situaciju u kojoj dva suprotstavljena (protivrečna) pojma, ili dva fenomena koja se uzajamno potiru, postoje i deluju u isto vreme. Paradoks Fukoovog života i njegovog dela u tome je što je sam Fuko, u svojoj ideji o smrti autora, poricao važnost života za razumevanje dela. Polazeći od te postavke mogli bismo reći da...
Alen Tjuring: Gej koji je sprečio Hitlera

Alen Tjuring: Gej koji je sprečio Hitlera

Alen Matison Tjuring započeo je 1950. svoj rad “Računarske mašine i inteligencija” pitanjem: „Mogu li mašine da misle?” Bio je potpuno predan velikom civilizacijskom i naučnom zadatku, stvaranju mašina koje će u mnogo čemu zameniti čoveka i umesto njega obavljati teške poslove. Naučnički renome nije ga zaštitio od velikog društvenog odbacivanja na koje je naišao...
Tribinski razgovor o Alanu Tjuring, matematičaru

Tribinski razgovor o Alanu Tjuring, matematičaru

Alan Matison Tjuring (1912—1954) bio je engleski matematičar, logičar i kriptograf. Poznat je po tome što je dešifrovao “Enigmu”, nacističku mašinu za šifrovanje, ali i po tragičnom kraju zbog svoje homoseksualnosti. Više o Tjuringu možete pročitati ovde. O njegovom životu i radu i seksualnosti govore: Ana Ješić, urednica izdavačke kuće “Heliks” Slobodan Bubnjević, urednik časopisa...
Slavoj Žižek: Why Tolerance Is Patronizing

Slavoj Žižek: Why Tolerance Is Patronizing

Big Think video TRANSCRIPT: Slavoj Žižek: I know that there is a lot of sexual harassment, racism and so on in our lives and I don’t doubt that the majority of people who promote political correctness mean it sincerely. I’m not saying that. I’m not saying in the way of right wing paranoia that they...
Odnos građana Srbije prema diskriminaciji – ohrabrujuće i stagnirajuće

Odnos građana Srbije prema diskriminaciji – ohrabrujuće i stagnirajuće

Broj građana i građanki koji bi se obratili institucijama države Srbije u slučaju da dožive neki oblik diskriminacije povećan je, smanjen je broj onih koji smatraju da diskriminacija u Srbiji raste, nepoverenje u institucije opada, ali je nepromenjen broj onih koji misle da je diskriminacija prihvatljiva. Takođe, isti procenat građana misli da je diskriminacija jednako...
Od Gejtena ka Getenu - Gayten LGBT: Povodom 15 godina rada organizacije Gayten-LGBT

Od Gejtena ka Getenu – Gayten LGBT: Povodom 15 godina rada organizacije Gayten-LGBT

Teško je napisati tekst o osnivanju i radu organizacije čija ste jedna od osnivačica, na neki način “mama”… Putovati kroz proteklo vreme, pomenuti značajne osobe i momente za razvoj i rad Gejtena, predstaviti kontekst(e), izbegavati uobičajenu retoriku “Daj bre ljudskih prava” (naziv jedne od prvih tribina na kojima se govorilo i o LGBT pravima, održanoj...
Publikacija: "Preko duge u Evropu"

Publikacija: “Preko duge u Evropu”

Preko duge u Evropu ispituje mnoštvo političkih, društvenih i kulturnih implikacija sve relevantnije simboličke povezanosti evropeizacije, LGBT aktivizma, prava LGBT osoba i neheteronormativnosti. Nakon agresivnog etnonacionalizma, ta pojmovna mešavina stvara višestruku diferencijaciju između zemalja bivše Jugoslavije i EU, ali i unutar postjugoslovenskog prostora i regionalnih aktivističkih „scena”. Sprega evropeizacije i pratećih, ideologijom zadojenih pojmova evropske...
Homoseksualac kao devijant

Homoseksualac kao devijant

Naredni redovi ne govore o homoseksualnosti kao devijaciji, već o dominantnom društvenom konstruktu koji homoseksualnost označuje kao takvu. Taj konstrukt služi kao objašnjenje homoseksualnosti, a počiva na premisi da je ona nešto neprirodno i loše. Potom traži odgovore na uzrok nastanka homoseksualnosti (kroz biološke i psihološke narative). Budući da se homoseksualnost doživljava kao devijacija, a...
Žižek: The Sexual Is Political

Žižek: The Sexual Is Political

Segregated toilet doors are today at the center of a big legal and ideological struggle. On March 29, 2016, a group of 80 predominantly Silicon Valley-based business executives, headlined by Facebook CEO Mark Zuckerberg and Apple CEO Tim Cook, signed a letter to North Carolina Governor Pat McCrory denouncing a law that prohibits transgender people...
Konstrukcija homoseksualnosti i (ne)mogućnost individualne i društvene emancipacije

Konstrukcija homoseksualnosti i (ne)mogućnost individualne i društvene emancipacije

Seksualni identiteti predstavljaju jedinstveno polje za analizu budući da je njihovo konstituisanje posredovano brojnim diskursima karakterističnim za određenu kulturnu sredinu, ali i velikim brojem individualnih i drugih sredinskih činilaca poput društvene mikroklime, porodičnih odnosa, političkih agendi i sl.[1] Način na koji su seksualni identiteti strukturisani kasnije određuje posledice koje imaju na ličnom i društvenom planu,...