preko-duge-u-evropuPreko duge u Evropu ispituje mnoštvo političkih, društvenih i kulturnih implikacija sve relevantnije simboličke povezanosti evropeizacije, LGBT aktivizma, prava LGBT osoba i neheteronormativnosti. Nakon agresivnog etnonacionalizma, ta pojmovna mešavina stvara višestruku diferencijaciju između zemalja bivše Jugoslavije i EU, ali i unutar postjugoslovenskog prostora i regionalnih aktivističkih „scena”. Sprega evropeizacije i pratećih, ideologijom zadojenih pojmova evropske modernosti, slobode i demokratije, s jedne, i „gej borbe”, s druge strane, ima prilično ambivalentan efekat: naime, ta veza zadaje težak udarac represivnom poretku patrijarhalnih rodnih odnosa, jer „nenormativne” seksualne identifikacije izvlači iz isključivo privatnog prostora, ali i remeti delovanje aktivističkih inicijativa na lokalnom nivou i otuđuje borbu za neheteronormativnu emancipaciju od domaće političke arene. Tako se, tamo gde EU još nije u potpunosti stigla, stvara „disciplinarni gej subjekt sposoban za evropejstvo” i proizvodi „međunarodno-domaća javna sfera” povlašćenih glasova u kojoj zapadne ambasade i njihovi predstavnici počinju da promovišu politički program vezan za prava LGBT osoba koji se obavezno ne podudara s lokalnim problemima niti ih povezuje s drugim izvorima opresije.

 

Ovaj zbornik, zasnovan na opsežnim etnografskim istraživanjima, nudi briljantnu analizu kompleksnog odnosa između LGBT prava i evropskih integracija, i predstavlja značajan doprinos ne samo literaturi o aktivizmu na prostoru bivše Jugoslavije, već i sociološkoj građi o LGBT aktivističkom delovanju uopšte. U tom smislu, Preko duge u Evropu će biti korisna referenca svima koji se bave studijama roda i društvenih pokreta.

Jill A. Irvine

Univerzitet Oklahome

 

Ovaj izrazito originalan zbornik ne predstavlja samo pionirski doprinos istraživanjima LGBT aktivizma, nego nudi i odličan primer kako se političkim i društvenim konfliktima u jugoistočnoj Evropi može pristupiti na teorijski utemeljen i angažovan način. Rezultat takvog pristupa je knjiga koja je impresivna i po širini empirijskog zahvata i po akademskoj rigoroznosti pojedinačnih priloga.

Eric D. Gordy

Univerzitetski koledž London

 

PDF publikacije možete preuzeti ovde: Preko duge u Evropu