Centar za kvir studije sproveo je tokom 2015. godine kvalitativno istraživanje Homofobija i internalizovana homofobija, metodom polustrukturisanih dubinskih intervjua ispitujući stavove heteroseksualnih i homoseksualnih ispitanika o homoseksualnosti. Ukupno 44 intervjua je obavljeno u pet gradova: Beograd (16 intervjua), Novi Sad (8), Niš (8), Subotica (6) i Kragujevac (6) i pritom prikupljeno preko 73 sati audio materijala i preko 1000 strana transkripta.

Svrha istraživanja je dublje i detaljnjije istraživanje motiva, strahova i predrasuda koji stoje u osnovi homofobije i internalizovane homofobije, kao i utvrđivanje sličnosti i razlika u usvajanju i reprodukovanju homofobičnih stavova kod heteroseksualnih i homoseksualnih osoba; postavljanje temelja za dalja produbljenija istraživanja ovih tema.

Intervjuer/ke: Aleksandar Stojaković, Marijana Stojčić, Tamara Šćepanović, Tanja Marković i Jelena Vojvodić.
Analiza i pisanje istraživanja: Marijana Stojčić i Dragana Petrović
Koordinator istraživanja: Aleksandar Stojaković

Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Publikaciju istraživanja sa osvrtima i recenzijama možete pročitati i preuzeti ovde.

Homofobija-i-internalizovana-homofobija-u-Srbiji

Uvodna razmatranja o homofobiji: moć kao definišući faktor

Konstrukcija homoseksualnosti i (ne)mogućnost individualne i društvene emancipacije

Narativi o homofobiji i internalizovana opresija (osvrt na istraživanje)